bip.gov.pl
A A A K

Ogłoszenie na sprzedaż zestawów oświetlenia przeszkodowego

 Ogłoszenie na sprzedaż zestawów oświetlenia przeszkodowego

Dane Sprzedającego

Port Lotniczy Lublin S.A.

ul. Zesłańców Sybiru 6, 20-008 Lublin

Adres do korespondencji:

ul. Króla Jana III Sobieskiego 1, 21-040 Świdnik

Telefon: 81 45 81 400

Faks: 81 470 46 00

Ogólny adres internetowy: www.airport.lublin.pl

2. Krótki opis przedmiotu Sprzedaży

1. Zestawy oświetlenia przeszkodowego ( 5 szt.), uprzednio zamontowane na słupach wysokiego napięcia 110 kV. W skład każdego z zestawów wchodzi:

1. Rozdzielnica RGT 24S3-2FW4B-135-SM,

2. Lampa MSL 2010 typ B 24VDC,

3. Panel PV STP 190W 24VDC,

4. Turbina wiatrowa 200W 24VDC,

5. Element konstrukcji do mocowania , zdemontowane przewody I kable.

2. Cena wywoławcza zestawu - 5230,00 PLN + VAT.

3. Sprzedający dopuszcza możliwość odsprzedaży pojedynczych elementów zestawów.

3. Termin i miejsce składania ofert
Pisemne oferty w zamkniętej kopercie z napisem "Oferta – oświetlenie", należy składać do dnia 24.03.2020 do godz. 14.00 w biurze Zamawiającego,
ul. Króla Jana III Sobieskiego 1, 21-040 Świdnik – Recepcja.

4. Termin i miejsce otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi w obecności przedstawicieli oferentów dnia 16.03.2020 roku, o godz. 14.10 w biurze Zamawiającego, ul. Króla Jana III Sobieskiego 1, 21-040 Świdnik – sala konferencyjna.

5. Kontakt z Sprzedającym
Osoba upoważniona do kontaktu w dni robocze, w godzinach 8-16 od dnia ukazania się ogłoszenia, Pan Grzegorz Krawczyński – Główny Energetyk,
tel. 609 000 952 , e-mail: grzegorz.krawczynski@airport.lublin.pl.Opublikował: Grzegorz Sławiński
Publikacja dnia: 01.03.2021
Podpisał: Grzegorz Sławiński
Dokument z dnia: 01.03.2021
Dokument oglądany razy: 776