bip.gov.pl
A A A K
To jest wersja archiwalna z dnia 05.03.2021, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zmiana autora

Podstawa prawna

 Port Lotniczy Lublin Spółka jest spółką prawa handlowego posiadającą osobowość prawną i działa na podstawie

  1. przepisów Kodeksu spółek handlowych,
  2. ustawy Prawo lotnicze,
  3. Statutu spółki,
  4. innych obowiązujących przepisów prawa.

Spółka została w dniu 21 lutego 2002 roku wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS 0000492350 (poprzednio zarejestrowana w rejestrze handlowym w dniu 20 marca 2000 roku pod numerem RHB – 4712).



Opublikował: Grzegorz Sławiński
Publikacja dnia: 05.03.2021
Podpisał: Grzegorz Sławiński
Dokument z dnia: 01.03.2021
Dokument oglądany razy: 1 654