bip.gov.pl
A A A K
To jest wersja archiwalna z dnia 18.05.2023, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zmiana wysokości kapitału zakładowego

Port Lotniczy Lublin SA

Port Lotniczy Lublin Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zarejestrowana w Sadzie Rejonowym Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy, Krajowy Rejestr Sądowy, Rejestr Przedsiębiorców, Nr KRS 0000092480,
REGON 431227336, NIP 712-25-66-574, kapitał zakładowy 504 082 100,00 zł PLN (wpłacony w całości).


Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa.

Dane do korespondencji:
ul. Króla Jana III Sobieskiego 1, 21 – 040 Świdnik
www.airport.lublin.pl
e - mail: info@airport.lublin.pl

Adres siedziby:
ul. Zesłańców Sybiru 6, 20-008 Lublin

Tel. +48 81 458 1400
Fax: +48 81 470 4600Opublikował: Marcin Wiechnik
Publikacja dnia: 18.05.2023
Podpisał: Dorel Rudenco
Dokument z dnia: 01.03.2021
Dokument oglądany razy: 48 572