Lublin, dnia 12 listopada 2008 roku

L.dz./PLL-MM/2008

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie ekshumacji pochówków z cmentarza wojennego w Świdniku na cmentarz komunalny w Świdniku wybrane zostały następujące najkorzystniejsze oferty:

- część I – Muzeum Lubelskie w Lublinie, 20-117 Lublin, ul. Zamkowa 9 z ceną oferty 50.000 PLN;

- część II – Zakład Usług Pogrzebowych Zygmunt Dziurka, 21-040 Świdnik, ul. Dworcowa 53 z ceną oferty 94.318,20 PLN

- część III – Związek Polskich Artystów Plastyków Polska Sztuka Użytkowa, 00-366 Warszawa, ul. Foksal 2 z ceną oferty 90.000 PLN

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnych wykonawców oraz żadne oferty nie zostały odrzucone.