ogłoszenie

SIWZ wraz z załącznikami nr 5-10

Załącznik AA Program Funkcjonalno- Użytkowy

Załącznik nr 1 Lokalizacja Hali

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3  - rys PW IV L 3 C rewizja

Załącznik nr 4 - rys PW IV L 4 C rewizja

Załącznik A

Załącznik B

Załącznik C

załącznik nr 5a

załącznik nr 11aktualny

załącznik nr 12

zmiana SIWZ

pytania i odpowiedzi