Niniejsze ogłoszenie zostało przekazane w dniu 09.11.2009 roku Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

ENOTICES_pl_lublin-2009-130888-F05-PL.pdf