ogłoszenie

SIWZ

załącznik nr 1

załącznik nr 1a

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

załącznik nr 8

załącznik nr 9

załącznik nr 10

załącznik nr 11

załącznik nr 12

W celu uzyskania materiałów przetargowych oraz odpowiedzi na pytania należy zwrócić się z wnioskiem osobiście w sekretariacie Spółki, faxem na numer +48 81 470 46 00 lub mailem na adres info@airport.lublin.pl podając swoją nazwę, siedzibę oraz numer/mail kontaktowy. W zależności od życzenia zainteresowanych Oferentowi zostaną wydane materiały przetargowe lub link, login i hasło niezbędne do elektronicznego pobrania materiałów przetargowych.

Oświadczenie

Regulamin

zmiana ogłoszenia

zmiana SIWZ+wizja lokalna

pytania i odpowiedzi

zmiana ogłoszenia

zmiana SIWZ

załącznik nr 10 aktualny

zmiana ogłoszenia

zmiana SIWZ

Unieważnienie