ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1a

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4 

Załącznik nr 5 

Załącznik nr 6 

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12

W celu uzyskania materiałów przetargowych oraz odpowiedzi na pytania należy zwrócić się z wnioskiem osobiście w sekretariacie Spółki, faxem na numer +48 81 470 46 00 lub mailem na adres info@airport.lublin.pl podając swoją nazwę, siedzibę oraz numer/mail kontaktowy. W zależności od życzenia zainteresowanych Oferentowi zostaną wydane materiały przetargowe lub link, login i hasło niezbędne do elektronicznego pobrania materiałów przetargowych.

Oświadczenie

Regulamin

pytania i odpowiedzi

Zamawiający wyznacza dodatkowy termin przeprowadzenia wizji lokalnej na dzień 20.04.2016r. w godzinach od 8.00-16.00.

załącznik nr 10 aktualny