ogłoszenie

SIWZ

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

załącznik nr 8

załącznik nr 9

W celu uzyskania materiałów przetargowych oraz odpowiedzi na pytania należy zwrócić się z Oświasczeniem osobiście w sekretariacie Spółki, faxem na numer +48 81 470 46 00 lub mailem na adres info@airport.lublin.pl podając swoją nazwę, siedzibę oraz numer/mail kontaktowy. W zależności od życzenia zainteresowanych Oferentowi zostaną wydane materiały przetargowe lub link, login i hasło niezbędne do elektronicznego pobrania materiałów przetargowych. (w tym dotyczy załącznika nr 10)

Oświadczenie

załącznik nr 10

Regulamin