,,Na podstawie art. 181 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych publikujemy
treść protestu, który wpłynął w dniu 20.11.2009r, jednocześnie na podstawie
art. 181 ust 5 informujemy o możliwości zgłoszenia przystąpienia do
toczącego się w wyniku wniesienia protestu postępowania ze wskazaniem na
swój interes prawny w ewentualnym przystąpieniu oraz określając swoje
żądania w zakresie zarzutów zawartych w proteście."

Protest2.pdf