Ogloszenie-_Dostawa_dwoch_fabrycznie_nowych_samochod.pdf

SIWZ-_wozy_strazackie.pdf

Zalacznik_A_Sam._R-G_4x4.pdf

Zalacznik_B_Sam._R-G_6x6.pdf

Zalacznik_nr_1_Formularz_ofertowy.pdf

Zalacznik_nr_2_Oswiadczenie_o_spelnieniu_warunkow_udzialu_w_postepowaniu.pdf

Zalacznik_nr_3_Oswiadczenie_o_podwykonawcach.pdf

Zalacznik_nr_4_Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.pdf

Zalacznik_nr_5_Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia_w_zakresie_art._24_ust.1_pkt_2.pdf

Zalacznik_nr_6_wykaz_dostaw.doc

Zalacznik_nr_7_Istotne_postanowienia_umowy.pdf

Zalacznik_I_do_formularza_ofertowego_sam._R-G_6x6_tab.pdf

zal_I_do_formularza_ofertowego__sam._R-G_4x4_tab1.pdf

Wyjasnienia_do_siwz.doc

Zal_I_do_formularza_ofertowego__sam._R-G_4x4_tab1_wersja_poprawiona.pdf

Zalacznik_A_Sam._R-G_4x4_wersja_poprawiona.pdf

Zmiana_tresci_ogloszenie_oraz_termin_skladania_oferty.pdf

Zmiana_ogloszenia.pdf

wyjasnienie_do_siwz_2.pdf

uniewaznienie.pdf

uniewaznienie_postepowania.pdf