ogłoszenie

siwz-wozy strażackie

załącznik nr 1 formularz ofertowy

Zalacznik I do formularza ofertowego  sam. R-G 4x4 tab

Zalacznik I do formularza ofertowego sam. R-G 6x6 tab

Zalacznik nr 2 Osiwadczenie o spelnieniu warunkow udzialu w postepowaniu

Zalacznik nr 3 Oswiadczenie o podwykonawcach

Zalacznik nr 4 Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Zalacznik nr 5 Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2

Zalacznik_nr_6_wykaz_dostaw

Zalacznik nr 7 Istotne postanowienia umowy

Zalacznik A Sam. R-G 4x4

Zalacznik B Sam. R-G 6x6

Na podstawie art. 185 ust. 1 ustawy p.z.p. wzywam Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwołąwczego. w dniu 28.10.2011r. do siedziby Zamawiajaćego wpłynęło odwołanie od treści ogłoszenia zamieszczonego w Dz.Urz. UE w dniu 22.10.2011r. pod nr 2011/S 204-332661 w załączeniu treść odwołania:

odwołanie

zmiana SIWZ

ogłoszenie zmiana

zmiana ogłoszenia 2

wyjaśnienia do siwz

wyjaśnienia do siwz 2

zalacznik nr 7 Istotne postanowienia umowy zmiana

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty