ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

załącznik 1A (a)

załącznik 1A (b)

załącznik 1A (c)

załącznik 1A (d)

załącznik 1A (e)

załącznik 1A (f)

załącznik 1A (g)

załącznik 1A (h)

załącznik 1A (i)

załącznik 1A (j)

załącznik 1A (k)

załącznik 1A (l)

załącznik 1A (m)

załącznik 1A (n)

załącznik 1A (o)

załącznik 1A (p)

załącznik 1A (q)

załącznik 1A (r)

załącznik 1A (s)

załącznik 1A (t)

załącznik 1A (u)

załącznik 1A (v)

załącznik 1A (w)

Załącznik nr 2 Wykaz dostaw

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2

Załącznik nr 6- Oświadczenie o podwykonawcach

Załącznik nr 7- Istotne postanowienia umowy

Minimalne parametry dotyczace przedmiotu zamowienia zalacznik 1A a

Minimalne parametry dotyczace przedmiotu zamowienia zalacznik 1A b

Minimalne parametry dotyczace przedmiotu zamowienia zalacznik 1A c

Minimalne parametry dotyczace przedmiotu zamowienia zalacznik 1A d

Minimalne parametry dotyczace przedmiotu zamowienia zalacznik 1A e

Minimalne parametry dotyczace przedmiotu zamowienia zalacznik 1A f

Minimalne parametry dotyczace przedmiotu zamowienia zalacznik 1A g

Minimalne parametry dotyczace przedmiotu zamowienia zalacznik 1A h

Minimalne parametry dotyczace przedmiotu zamowienia zalacznik 1A i

Minimalne parametry dotyczace przedmiotu zamowienia zalacznik 1A j

Minimalne parametry dotyczace przedmiotu zamowienia zalacznik 1A k

Minimalne parametry dotyczace przedmiotu zamowienia zalacznik 1A l

Minimalne parametry dotyczace przedmiotu zamowienia zalacznik 1A m

Minimalne parametry dotyczace przedmiotu zamowienia zalacznik 1A n

Minimalne parametry dotyczace przedmiotu zamwoienia zalacznik 1A o

Minimalne parametry dotyczace przedmiotu zamowienia zalacznik 1A p

Minimalne parametry dotyczace przedmiotu zamowienia zalacznik 1A q

Minimalne parametry dotyczace przedmiotu zamowienia zalacznik 1A r

Minimalne parametry dotyczace przedmiotu zamowienia zalacznik 1A s

Minimalne parametry dotyczace przedmiotu zamowienia zalacznik 1A t

Minimalne parametry dotyczace przedmiotu zamowienia zalacznik 1A u

Minimalne parametry dotyczace przedmiotu zamowienia zalacznik 1A v

Minimalne parametry dotyczace przedmiotu zamowienia zalacznik 1A w

zmiana ogłoszenia 1

zmiana ogłoszenia 2

pytania i odpowiedzi

zalacznik_1a_(p)_do_formularza_ofertowego_ze_zmiana.docx

zalacznik_1_a_(r)_ze_zmiana.docx

załącznik 1 A (r) ze zmianą

minimalne_parametry_dotyczace_przedmiotu_zamowienia_zalacznik_1a_p_ze_zmiana.pdf

minimalne_parametry_dotyczace_przedmiotu_zamowienia_zalacznik_1_a_(r)_ze_zmiana.pdf

minimalne_parametry_dotyczace_przedmiotu_zamowienia_zalacznik_1a_r_ze_zmiana.pdf

pytania i odpowiedzi 2

pytania i odpowiedzi 3

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej część I

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej część II

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej część III, IV, V

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej część VI

 zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej część VII

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej część VIII

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej część IX

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej część X

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej część XI

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej część XIII

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej część XIV

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej część XV

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej część XVII

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej część XVIIIa, XVIIIb, XIX, XX, XXI

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej część XXII