ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy nowy!

UWAGA!!! Zmiana załacznika nr 1

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy pdf

Załącznik nr 1 A a do formularza ofertowego

Załącznik nr 1 A b do formularza ofertowego

Załącznik nr 1 A c do formularza ofertowego

Załącznik nr 1 A funkcjonalność

Załącznik nr 1 A serwis

Załącznik nr 2 Oświadczenie o podwykonawcach

Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2

Załącznik nr 6 Wykaz dostaw

Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy- umowa dostawy

Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy- asysta

Załącznik 1A a Minimalne wymagania

Załącznik 1A b Minimalne wymagania

Załącznik 1A c Minimalne wymagania

 zmiana ogłoszenia 1

pytania i odpowiedzi 1

korekta do odpowiedzi na pyt.nr 27

załącznik B:

rysunek 1

rysunek 2

rysunek 3

rysunek 4

rysunek 5

rysunek 6

rysunek 7

rysunek 8

zmiany do załącznika nr 7

zmiana ogloszenia 2

pytania i odpowiedzi 2

pytania i odpowiedzi 3

informacja z otwarcia ofert

zawiadomienie o wyborze oferty