ogłoszenie

               SIWZ

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr I Specyfikacja techniczna

Załącznik nr 2 Oświadczenie o podwykonawcach

Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2

Załącznik nr 6 Wykaz dostaw

Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy

Załącznik A mapa

zmiana

zmiana ogłoszenia 1

Zamawiający informuje, iż w dniu 30.05.2012r. w godz. 8-16 możliwa jest wizja lokalna terenu budowy związanego z przedmiotowym zamówieniem.

(Biuro Budowy ul. Mechanicza 13, Świdnik)

pytania i odpowiedzi 1

pytania i odpowiedzi 2

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej