StronaLiczba odwiedzin
statut spółki Port Lotniczy Lublin9001
Lublin: Opracowanie koncepcji programowej dostosowania istniejącej sieci drogowej do obsługi lotniska regionalnego w Świdniku4067
Zarząd12012
Rada Nadzorcza8741
Walne Zgromadzenie7030
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA3723
Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej modernizacji i rozbudowylotniska Lublin w Świdniku8513
Wykonanie ekshumacji pochówków z cmentarza wojennego w Świdniku na cmentarz komunalny w Świdniku.2040
Rozstrzygnięcie zamówienia - ekshumacja pochówków1842
Ogłoszenie na sprzęt komputerowy2273
Stworzenie i wdrożenie systemu identyfikacji wizualnej Portu Lotniczego Lublin S.A.3002
USUWANIE KARP WRAZ Z ICH UTYLIZACJĄ PO WYCINCE LASU2483
PRACE NIWELACYJNE ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM BUDOWY LOTNISKA (MAKRONIWELACJA NA WYMAGANYM TERENIE)4665
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty3924
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. II2512
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. III2153
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. IV2377
Protest3298
Protest 22178
Protest 31664
Protest 41738
Odpowiedź na Protetest 12036
Odpowiedź na Protetest 21503
Odpowiedź na Protetest 31274
Odpowiedź na Protetest 41487
Budowa sieci uzbrojenia terenu – ( branża sanitarna ) w związku z Rozbudową Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin SA Świdnik2996
Budowa sieci uzbrojenia terenu – ( branża sanitarna ) w związku z Rozbudową Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin SA Świdnik ZMIANA2996
Protest branża sanitarna 11718
Protest branża sanitarna 21322
Odpowiedź na Protetest branża sanitarna 11405
Odpowiedź na Protetest branża sanitarna 21300
Protest branża sanitarna 31377
Odpowiedź na Protetest branża sanitarna 31414
Budowa sieci uzbrojenia terenu – branża elektryczna i teletechniczna w związku z rozbudową regionalnego portu lotniczego: Port Lotniczy Lublin S.A. (Świdnik)3323
Budowa drogi startowej, drogi kołowania, oświetlenia nawigacyjnego, kanalizacji kablowej i fundamentów, sieci teletechnicznych wraz z odwodnieniem nawierzchni3945
Protest droga startowa 11826
Protest droga startowa 21350
Odpowiedź Protest droga startowa 11377
Odpowiedź Protest droga startowa 21367
Budowa elementów pola naziemnego ruchu lotniczego, tj. płyty postoju samolotów wraz ze stanowiskiem odladzania2429
Protest płyta 11630
Odpowiedź Protest płyta 11541
Budowa ogrodzenia lotniska wraz bramami wjazdowymi oraz budowa ogrodzenia na czas trwania prac budowlanych w ramach inwestycji pn.Rozbudowa Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin S.A. (Świdnik)1918
Nadzór geodezyjny nad realizacją inwestycji w zakresie lotniska użytkupublicznego dla zadania pod nazwą Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: PortLotniczy Lublin S.A. (Świdnik)1813
Wybór Partnera, który zorganizuje i przeprowadzi emisję obligacji celem pozyskania środków na sfinansowanie planowanego przez Spółkę projektu inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin SA (Świdnik)”1476
Negocjacje dotyczace monitoringu w zakresie zderzeń ptaków ze statkami powietrznymi1295
Leasing operacyjny samochodu osobowego1446
Usuwanie karp wraz z ich utylizacją po wycince lasu 21.12.20101749
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Nadzór geodezyjny1326
Budowa drogi dojazdowej łączącej wyjazd z bramy północnej WSK PZL Świdnik z ul. Unijną w Świdniku - ogłoszenie1818
Budowa terminala pasażerskiego wraz z budynkiem technicznym w ramach zadania pn. Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port lotniczy Lublin S.A. (Świdnik)3453
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmującą sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów Portu Lotniczego Lublin w Świdniku1265
Budowa dróg pożarowych, technicznych i patrolowych w ramach inwestycji pn.: Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin S.A (Świdnik)"1341
Budowa Obiektu Lotniskowej Straży Pożarnej oraz Budynku techniczno - garażowego w ramach inwestycji pn.:"Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin S.A (Świdnik)"1658
Budowa obiektów Bazy Paliw wraz z instalacjami wewnętrznymi i instalacjami specjalnymi w ramach inwestycji pn.: Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin S.A (Świdnik)1600
Wykonanie nasadzeń zastępczych z tytułu usunięcia drzew i krzewów1246
Budowa terminala pasażerskiego wraz z budynkiem technicznym, budynku techniczno-garażowego, budynku lotniskowej straży pożarnej oraz opracowanie projektów wykonawczych w zakresie instalacji elektroenergetycznych, elektrycznych słaboprądowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, chłodniczych, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla wyżej wymienionych obiektów w ramach zadania pn. Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port lotniczy Lublin S.A.( Świdnik)3268
Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej: 1 szt. samochód szybkiej interwencji z napędem 4x4, 1 szt. samochód ciężki z napędem 6x6.1768
Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej: 1 szt. samochód szybkiej interwencji z napędem 4x4, 1 szt. samochód ciężki z napędem 6x62056
Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem zintegrowanego automatycznego analizatora pomiaru stężenia NO-NO2-NOx - 4 szt.1224
Dostawa specjalistycznego sprzętu lotniskowego2238
Dostawa sprzętu lotniskowego dla prawidłowej organizacji obsługi handlingowej1744
Budowa sieci uzbrojenia terenu-branża sanitarna, elektroenergetyczna i telekomunikacyjna, budowa dróg i parkingów wraz z zagospodarowaniem terenu 5994
Budowa obiektów bazy paliw wraz z instalacjami wewnętrznymi i instalacjami specjalnymi w ramach inwestycji pn.: Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin S.A.(Świdnik)1799
Dostawa fabrycznie nowej: • Autocysterny lotniskowej na paliwo JET-1A + przyczepa cysterna na paliwo JET -1A ciągana przez autocysternę lotniskową • Autocysterny lotniskowej na paliwo JET-1A + przyczepa cysterna na paliwo JET -1A ciągana przez autocysternę lotniskową 1554
Dostawa i instalacja systemu radiowej łączności dyspozytorskiej w technologii TETRA2290
Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem zintegrowanego automatycznego systemu ciągłego monitorowania hałasu lotniczego - 1 zestaw1319
Budowa obiektów bazy paliw wraz z instalacjami wewnętrznymi i instalacjami specjalnymi1471
Dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu lotniskowego 1796
Prace niwelacyjne związane z budową lotniska1350
Opracowanie i przeprowadzenie akcji promocyjnej związanej z prezentacją Portu Lotniczego Lublin S.A. na terenie Województwa Lubelskiego1046
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu lotniskowego do obsługi handlingowej2583
Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem systemu DCS, FIDS i FIS dla Portu Lotniczego Lublin S.A. 2936
Prace niwelacyjne związane z budową lotniska 1501
Zaprojektowanie, dostarczenie, zainstalowanie i uruchomienie systemu AWOS (Automatyczny System Obserwacji Warunków Atmosferycznych) na potrzeby osłony meteorologicznej dla Portu Lotniczego Lublin S.A.1836
Dostawa fabrycznie nowych 5 pojazdów specjalistycznych na potrzeby Portu Lotniczego Lublin S.A.1170
Dostawa fabrycznie nowych 5 (pięciu) specjalistycznych pojazdów na potrzeby Portu Lotniczego Lublin S.A.1313
Dostawa fabrycznie nowych specjalistycznych pojazdów na potrzeby Portu Lotniczego Lublin S.A.1138
DWUETAPOWE POSTĘPOWANIE OFERTOWE NA NAJEM POWIERZCHNI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM PORTU LOTNICZEGO LUBLIN W POMIESZCZENIACH POSIADAJĄCYCH STATUS SKŁADU WOLNOCŁOWEGO2150
Budowa wieży na potrzeby montażu anten radiokomunikacyjnych systemu TETRA1825
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu lotniskowego do obsługi handlingowej część I, II1237
Dostawa wraz z montażem i instalacją urządzeń do wykrywania osób, zwierząt, pojazdów lub innych urządzeń mobilnych w dowolnych warunkach atmosferycznych i warunkach oświetleniowych795
Dostawa wraz z montażem i instalacją urządzeń stanowiących wyposażenie bramy wjazdowej do lotniska843
Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia dodatkowego pomocniczego do obsługi handlingowej na potrzeby PLL S.A.1106
Dostawa środków do odladzania nawierzchni lotniskowych na potrzeby Portu Lotniczego Lublin S.A.893
Dostawa fabrycznie nowych wózków bagażowych pasażerskich lotniskowych na potrzeby Portu Lotniczego Lublin S.A.814
OGŁOSZENIE O DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM POWIERZCHNI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ-GASTRONOMICZNEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM PORTU LOTNICZEGO LUBLINOGŁOSZENIE O DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM POWIERZCHNI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ-GASTRONOMICZNEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM PORTU LOTNICZEGO LUBLIN1430
Dostawa wraz z montażem i wdrożeniem systemu ICE ALERT umożliwiającym wczesne ostrzeganie o ryzyku wystąpienia śliskości na drodze startowej PLL S.A.859
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu dodatkowego do utrzymania lotniska na potrzeby Portu Lotniczego Lublin S.A.1077
Dostawa płynnego środka chemicznego do odladzania i zabezpieczania przed oblodzeniem statków powietrznych Typu II- 16 000 litrów729
Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia dla Lotniskowej Straży Ratowniczo-Gaśniczej Portu Lotniczego Lublin S.A.1360
Dostawa wraz z montażem i instalacją urządzeń do przeprowadzania kontroli dla Portu Lotniczego Lublin S.A.904
Dostawa wraz z montażem i wdrożeniem systemu ICE ALERT umożliwiającym wczesne ostrzeganie o ryzyku wystąpienia śliskości na drodze startowej PLL S.A.1049
Dostawa wraz z montażem i instalacją kamer wraz z radarem średniego zasięgu na potrzeby Portu Lotniczego Lublin S.A. 1331
Dostawa paliwa w tym: paliwa Pb, paliwa ON z przeznaczeniem na zalanie i litrażowanie zbiorników Bazy Paliw, wraz z dowozem do Portu Lotniczego Lublin SA 766
Wykonanie nasadzeń zastępczych 865
Dostawa fabrycznie nowych ubrań służbowych i roboczych oraz wyposażenia BHP dla Portu Lotniczego Lublin S.A.794
Dostawa nowego wyposażenia Bazy Technicznej – warsztatu mechanicznego i elektrycznego oraz wyposażenie indywidualne pracowników technicznych PLL S.A.1017
Dostawa fabrycznie nowego podnośnika koszowego na podwoziu samochodowym na potrzeby Portu Lotniczego Lublin S.A.756
OGŁOSZENIE O DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM POWIERZCHNI BIUROWYCH W TERMINALU PASAŻERSKIM PORTU LOTNICZEGO LUBLIN1061
Dostawa fabrycznie nowych ubrań służbowych i roboczych oraz wyposażenia BHP dla Portu Lotniczego Lublin S.A.769
Dostawa fabrycznie nowego umundurowania dla Służby Ochrony Lotniska951
Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia dla Lotniskowej Straży Ratowniczo-Gaśniczej Portu Lotniczego Lublin S.A. część I, II923
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu ratowniczego dla Lotniskowej Straży Ratowniczo-Gaśniczej Portu Lotniczego Lublin S.A.700
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM POWIERZCHNI BIUROWYCHDLA WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW W TERMINALU PASAŻERSKIM PORTU LOTNICZEGO LUBLIN913
Dostawa fabrycznie nowego umundurowania dla Służby Ochrony Lotniska część I-VI671
Dostawa fabrycznie nowych paralizatorów elektrycznych dla Służby Ochrony Lotniska644
Dostawa fabrycznie nowego umundurowania dla Służby Ochrony Lotniska część I-II710
Dostawa fabrycznie nowych narządzi i urządzeń warsztatowych dla elektroenergetyków Portu Lotniczego Lublin S.A.761
Dostawa fabrycznie nowych 2 pojazdów czterokołowych typu „Side by Side” dla Służby Ochrony Lotniska Portu Lotniczego Lublin S.A.691
Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia dodatkowego pomocniczego do obsługi handlingowej na potrzeby PLL S.A. samobieżny podest ruchomy nożycowy szt. 1.635
Wykonanie i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Portu Lotniczego Lublin S.A.1538
Dostawa fabrycznie nowych pojazdów na potrzeby Portu Lotniczego Lublin S.A.975
Dostawa sprzętu komputerowego dla Portu Lotniczego Lublin S.A.866
Dostawa fabrycznie nowych 2 pojazdów czterokołowych typu Side by Side dla Służby Ochrony Lotniska Portu Lotniczego Lublin S.A.806
Dostawa fabrycznie nowego pojazdu -maszyny wraz z wyposażeniem dodatkowym zapewniający koszenie, czyszczenie, odśnieżanie, posypywanie oraz transport w rejonie trudnodostępnych powierzchni wokół terminala (wąskośladowy) Portu Lotniczego Lublin S.A. 879
Dostawa fabrycznie nowych narządzi i urządzeń warsztatowych dla elektroenergetyków Portu Lotniczego Lublin S.A. część I, II, III, IV932
Dostawa sprzętu komputerowego dla Portu Lotniczego Lublin S.A. część I, II, III952
Dostawa fabrycznie nowych 2 pojazdów czterokołowych typu „Side by Side” dla Służby Ochrony Lotniska Portu Lotniczego Lublin S.A1019
Dostawa fabrycznie nowych 2 pojazdów czterokołowych typu „Side by Side” dla Służby Ochrony Lotniska Portu Lotniczego Lublin S.A.906
Port Lotniczy Lublin S.A. ogłasza rozpoczęcie Postępowania – Konkursu Ofert na dzierżawę powierzchni przeznaczonych do instalacji nośników reklamowych na terenie Portu Lotniczego Lublin (PLL)760
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU – KONKURSIE OFERT NA WYNAJEM POWIERZCHNI PRZEZNACZONYCH DO ORGANIZACJI STANOWISKA PRZYWOŁAWCZEGO ORAZ MIEJSC POSTOJOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW – ZRZESZEŃ KIEROWCÓW WYKONUJĄCYCH LICENCJONOWANY PRZEWÓZ TAKSÓWKAMI OSOBOWYMI905
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu rolniczego na potrzeby Portu Lotniczego Lublin S.A.911
Usługa sprzątania, utrzymania czystości i higieny w Porcie Lotniczym Lublin S.A.1818
Dostawa kompletnych opraw do systemu oświetlenia nawigacyjnego lotniska oraz podstawy do opraw naziemnych i pokrywy studzienek transformatorowych Portu Lotniczego Lublin S.A.871
Dostawa płynnego środka chemicznego do odladzania i zabezpieczania przed oblodze-niem statków powietrznych Typu II- 20 000 litrów818
Wykonanie nasadzeń zastępczych na terenie Zespołu Szkół nr 9 w Lublinie oraz rejonu Parku Czuby748
Wykonanie nasadzeń zastępczych na terenie Zespołu Szkół nr 9 w Lublinie oraz rejonu Parku Czuby890
Dostawa środków do odladzania nawierzchni lotniskowych na potrzeby Portu Lotniczego Lublin S.A.852
Dostawa i montaż pionowych znaków lotniskowych miejsca tożsamości stanowiska postojowego samolotu Portu Lotniczego Lublin S.A.615
Dostawa jednego kompletu mobilnych schodów (ciągane średnie) do obsługi operacji transferu pasażerów Portu Lotniczego Lublin S.A.629
Wykonanie zmiany oznakowania poziomego na drodze startowej Portu Lotniczego Lublin S.A.747
Sukcesywna dostawa artykułów biurowych na potrzeby Portu Lotniczego Lublin S.A.837
Wykonanie hali namiotowo-magazynowej do całorocznej eksploatacji z lokalizacją w terenie otwartym PLL S.A.818
Dostawa fabrycznie nowych części zamiennych do eksploatacji systemu oświetlenia nawigacyjnego Portu Lotniczego Lublin S.A.514
Wynajem powierzchni reklamowych promujących nowe połączenie z Portu Lotniczego Lublin S.A.582
Wynajem powierzchni reklamowych promujących połączenia z PLL S.A.604
Wykonanie hali namiotowo-magazynowej do całorocznej eksploatacji z lokalizacją w terenie otwartym PLL S.A.1372
Wykonanie nasadzeń zastępczych na terenie parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie784
Jednorazowa dostawa paliwa płynnego oleju napędowego w ilości 15 000 l na potrzeby Portu Lotniczego Lublin S.A.553
Budowa systemu oznakowania pionowego miejsc tożsamości postoju samolotów na płaszczyznach postojowych PPS-1 oraz PPS-2 z lokalizacją na ternie PLL S.A. 883
Zaprojektowanie i budowa budynku szybkiej odprawy pasażerów i pojazdów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Portu Lotniczego 1522
Dostawa paliwa płynnego oleju napędowego w ilości 40 000 l na potrzeby Portu Lotniczego Lublin S.A.592
Ogłoszenie o sprzedaży transformatorów630
Sukcesywna dostawa nowych ubrań służbowych dla pracowników PLL S.A.543
Sukcesywna dostawa nowych ubrań służbowych dla pracowników PLL S.A.707
Sukcesywna dostawa nowych ubrań dla pracowników SOL PLL S.A.535
Usługa sprzątania, utrzymania czystości i higieny w Porcie Lotniczym Lublin S.A.896
Dostawa sprzętu handlingowego dla potrzeb Portu Lotniczego Lublin S.A.594
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznych, kanalizacji kablowej, sterowania oraz oprogramowania przystosowujących świetlny system pomocy nawigacyjnych (oświetlenie nawigacyjne) w Porcie Lotniczym Lublin S.A. do wymagań dla kategorii II 992
Dostawa sprzętu handlingowego dla potrzeb Portu Lotniczego Lublin S.A.540
Dostawa płynnego środka chemicznego do odladzania i zabezpieczania przed oblodzeniem statków powietrznych Typu II- 40 000 litrów579
Dostawa sprzętu handlingowego dla potrzeb Portu Lotniczego Lublin S.A680
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznych, kanalizacji kablowej, sterowania oraz oprogramowania przystosowujących świetlny system pomocy nawigacyjnych (oświetlenie nawigacyjne) w Porcie Lotniczym Lublin S.A. do wymagań dla kategorii II 1481
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznych, kanalizacji kablowej, sterowania oraz oprogramowania przystosowujących świetlny system pomocy nawigacyjnych (oświetlenie nawigacyjne) w Porcie Lotniczym Lublin S.A. do wymagań dla kategorii II 1657
Wykonanie robót ziemnych związanych z lokalną niwelacją terenu oraz miejscowym utwardzeniem powierzchni gruntu na obszarze pola naziemnego ruchu lotniczego PLL S.A. 946
Dostawa środków do odladzania nawierzchni lotniskowych na potrzeby Portu Lotniczego Lublin S.A.1685
Przebudowa i rozbudowa budynku terminala pasażerskiego Portu Lotniczego Lublin S.A. wraz z niezbędną przebudową i budową infrastruktury towarzyszącej2585
Cykliczne wykonanie pomiarów immisji tła na terenie Portu Lotniczego Lublin S.A. w zakresie SO2, CO, PM10, MNHC alifatyczne i aromatyczne – zgodnie z metodyką referencyjną oraz sporządzenie na podstawie przeprowadzonych pomiarów i obserwacji specjalistycznych sprawozdań694
Ogłoszenie na sprzedaż zestawów oświetlenia przeszkodowego 93
Dostawa energii elektrycznej dla Portu Lotniczego Lublin S.A. 153